Neringa Androšiūnaitė ir Laura Juchnevič. Vilniaus rajono bibliotekininkė dalyvavo Europos Sąjungos projekte. Vokietijoje apie Lietuvą

Androšiūnaitė, Neringa ir Juchnevič, Laura. Vilniaus rajono bibliotekininkė dalyvavo Europos Sąjungos projekte. Vokietijoje apie Lietuvą. Iš Vilniaus krašto savaitraštis, Nr. 31, 2015 m. liepos 30-rugpjūčio 5 d. p. 12.

Neringa Androšiūnaitė ir Laura Juchnevič. Zróżnicowana działalność

Androšiunaitė, Neringa ir Juchnevič, Laura. Zróżnicowana działalność : wolontariacki program „Uczymy się całe życie“. Iš Tygodnik Wileńszczyzny, 2015, 9-15 lipca (nr. 28), priedas „Rota“ (nr 846), p. 17.

Apie ES projektą „Mokomės visą gyvenimą“, kuriame dalyvavo ir Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos darbuotoja Irena Baranovskaja