Domėjosi renovacija, svarbiomis sukaktimis


Publikacija apie Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorės Emilijos Banionytės, pavaduotojos Andromedos Žandaravičienės ir Regiono bibliotekų metodikos ir vadybos centro vadovo Petro Zurlio viešnagę Ukmergės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje. Griškevičienė, Rasa.Domėjosi renovacija, svarbiomis sukaktimis // Ukmergės žinios. – 2019, liep. 30, p. 3.

Itališkas palinkėjimas Klaipėdos knygų mugei

“Turiu jums pranešti, kad uraganas, nusiaubęs Haitį ir besiartinantis prie Kubos ir JAV, pakeitė kryptį ir užklupo Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešąją biblioteką. Ačiū Dievui, kad šis uraganas nesivadina Metju, o vadinasi Klaipėdos knygų muge“, – Klaipėdos knygų mugės dalyvius spalio 6-ąją šmaikščiai sveikino bibliotekos direktorius Juozas Šikšnelis.

Skaityti daugiau…

Griškevičienė, Rasa. Veriasi Vilnijos vartai

Vilniaus apskrities viešosios bibliotekos jau ketvirtus metus kartu įgyvendina regioninį projektą, skirtą šios apskrities kraštotyros informacijos sklaidai, kuria kompleksinę duomenų bazę „Vilnijos vartai“. Internetinėje svetainėje (www.vilnijosvartai.lt) per šiuos metus jau susidėliojo nemažos apimties vertingas turinys, nuolat auga čia įdėtų profesionaliai parengtų tekstų, paremtų bibliografinėmis apžvalgomis bei literatūros sąrašais, ir kitų duomenų skaičius.

Skaityti daugiau

Belapetravičienė, Vilma. Biblioteka ir viešieji ryšiai

Grupė Vlado Šlaito viešosios bibliotekos bei Veprių, Laičių, Ja­siuliškių ir III Antakalnio kaimo padalinių darbuotojų dalyvavo Vilniaus apskrities Adomo Mic­kevičiaus viešojoje bibliotekoje surengtame seminare „Viešieji ry­šiai bibliotekininkams“.

Pranešimus skaitė bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo centro va­dovė Aldona Jeleniauskienė ir Kęs­tutis Gečas, UAB „Viešųjų ryšių technologijos“ vyriausiasis partne­ris. Išgirdome įdomios informacijos apie viešųjų ryšių funkcijas, adresa­tus bibliotekoje. Pagrindinis jų tiks­las – kontroliuoti, kaip prisistatome visuomenei, ją informuodami, kur­dami bibliotekos reputaciją.

Skaityti daugiau