Goda Ambrazas. Žaisdami bibliotekoje mokosi pažinti

Ambrazas, Goda. Žaisdami bibliotekoje mokosi pažinti. Iš Lietuvos žinios, 2017, kovo 2, priedas „Vilnius kviečia“, p. 3.

Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų skyriaus darbuotojos sukūrė edukacinį žaidimą „Pasižvalgymai po Vilnių“, skatinantį vaikus geriau pažinti gimtąjį miestą.

Dainavos krašto pasakojimai internete

2016 m. sukurta nauja kraštotyros informacijos interneto svetainė Dainavos kraštas (www.dainavoskrastas.lt), kurioje kiekvienas, besidomintis savo gyvenamąja vietove, ras įdomios, naudingos ir patikimos informacijos apie turtingą šio krašto istoriją, tradicijas, žymius žmones.

Skaityti daugiau…

Kompozitorius F. Latėnas prisiminė savo žydiškas šaknis

Va­ka­ras su kom­po­zi­to­riu­mi, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tu, prem­je­ro pa­ta­rė­ju kul­tū­rai Faus­tu La­tė­nu bu­vo su­reng­tas Vil­niaus žy­dų vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je. Per su­si­ti­ki­mą me­ni­nin­kas at­sklei­dė sa­vo gi­mi­nės šak­nis.

Skaityti daugiau…

Petras Zurlys: „Gyvenimas ir knyga – visuomet šalia“

Šie metai paskelbti Bibliotekų metais. Ta proga nuo birželio 1-osios prasidėjo skaitymai „Vasara su knyga“. Pradžios renginys organizuotas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje, kuriai vadovauja Petras Zurlys. Iš šio sostinės kultūros židinio tądien šaukiniai pasiekė šalies regionų centrus. Karštą vasaros popietę pro antro aukšto langą išvydau energingai nusiteikusį A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorių P. Zurlį, šilta šypsena padrąsinantį užeiti į svečius. Kukliai prisistatė bibliotekininku ir sutiko pakalbėti ne tik apie knygos vasaros akciją.

Daugiau skaitykite...

Čiuladaitė, Gintarė. Dešimt metų skaitymo ir kitos istorijos

Čiuladaitė, Gintarė. Dešimt metų skaitymo ir kitos istorijos. – Portr. // Lietuvos žinios. – 2016, vas. 20, p. 2.

Apie įvyksiančią 17-ąją Vilniaus knygų mugę „Personažas ieško autoriaus“, 2016-ųjų paskelbimą bibliotekų metais. Nors bibliotekas, skaityklas siekiama kurti atviras, prieinamas ir jaukias, Vilniuje pagrindinės erdvės (Nacionalinė Martyno Mažvydo, Adomo Mickevičiaus bibliotekos) vis dar neperženga renovacijos etapo.

Baronienė, Daiva. Bibliotekų metus minės kaip kas išmano

Baronienė, Daiva. Bibliotekų metus minės kaip kas išmano. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2016, saus. 26, p. 4.

Rašoma, kad 2016-uosius paskelbus Bibliotekų metais, minėjimo planui įgyvendinti skirta 450 tūkst. eurų – naujoms knygoms ir įvairioms bibliotekų įvaizdį turinčioms pagerinti priemonėms. LŽ kalbinti bibliotekų vadovai pabrėžė, kad pinigai jų tiesiogiai nepasieks ir bus leidžiami bendriems, tačiau ne patiems svarbiausiems dalykams. Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininko pavaduotojas, Vilniaus apskr. A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos dir. P. Zurlys pažymėjo, kad jo vadovaujama įstaiga Bibliotekų metus pasitinka daug metų remontuojamose patalpose.