Goda Ambrazas. Žaisdami bibliotekoje mokosi pažinti

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos vaikų skyriaus darbuotojos sukūrė edukacinį žaidimą jauniesiems skaitytojams „Pasižvalgymai po Vilnių“, skatinantį vaikus geriau pažinti gimtąjį miestą.

Skaityti daugiau…

Rasa Pakalkienė. Knyga apie Vilnių – netikėtais kampais

Apie Lietuvos sostinę parašyta daug publikacijų, išleista knygų. Tačiau tokio leidinio, kuris buvo pristatytas Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekoje, trūko. Tai „Pasižvalgymai po Vilnių“. Tam tikra prasme ši knyga yra išskirtinė. Dėmesys sutelktas ne į Vilniaus senamiestį ir centrą, bet į rajonus bei vietoves – tai galima vadinti netikėtais kampais.

Skaityti daugiau…

Daiva Baronienė. Bibliotekų metus minės kaip kas išmano

2016-uosius paskelbus Bibliotekų metais, minėjimo planui įgyvendinti atseikėta 450 tūkst. eurų – naujoms knygoms ir įvairiomis bibliotekų įvaizdį turinčioms pagerinti priemonėmis. LŽ kalbinti bibliotekų vadovai pabrėžė, kad pinigai jų tiesiogiai nepasieks ir bus leidžiami bendriems, tačiau esą ne patiems svarbiausiems dalykams.

Skaitykite daugiau… 

BARONIENĖ, Daiva.  Bibliotekų metus minės kaip kas išmano. Lietuvos žinios, 2016, sausio 26, p. 4

Tarp kalbintų bibliotekų vadovų ir VAVB direktorius P. Zurlys.

 

Gintarė Čiuladaitė. Rašyti knygą pradeda nuo viršelio

Šeštadienį, spalio 24 dieną, Vilniaus mažajame teatre vyks „Bedalio ir labdario“ eskizo peržiūra. Šiuo metu kuriamą spektaklį emigracijos tema režisuoja Gabrielė Tuminaitė. Autorė – tarpdisciplininio meno kūrėja, rašytoja, eseistė Paulina Eglė Pukytė.

[Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje spalio 20 d. vykęs renginys].
Skaityti daugiau…

Kazimieras Šliužas. Laiku negrąžintos knygos kaina

Bib­lio­te­ki­nin­kai, iš­var­gin­ti tų, ku­rie už­mirš­ta par­ei­gą grą­žin­ti pa­sis­ko­lin­tas kny­gas, pra­de­da bend­ra­dar­biau­ti su sko­lų iš­ieš­ko­ji­mo bend­ro­vė­mis. Sko­li­nin­kams ten­ka ne tik grą­žin­ti kny­gas, bet ir su­mo­kė­ti sko­los ad­mi­nis­tra­vi­mo mo­kes­tį.

Skaityti daugiau…

Paskirta Švietimo ir mokslo ministerijos Vaikų literatūros premija

Vaikų literatūros premija taip pat paskirta Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo centro vyriausiajai bibliotekininkei Martai Rudytei. Šios bibliotekininkės veikla apima skaitymo, vaikų literatūros populiarinimą ne tik Vilniuje, bet ir plačiai Vilniaus apskrityje. M. Rudytė kūrybiškai integruoja skaitymą su tokiomis kūrybos formomis kaip dailė, muzika, vaidyba, improvizacija. Ji rengia išradingus knygų pristatymus, garsinius skaitymus, edukacinius projektus. Kita svarbi M. Rudytės veikla- bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis, bibliotekomis, vaikų literatūros specialistais iš Lietuvos ir užsienio, dalijimasis patirtimi įvairiuose seminaruose, dalyvavimas metodinėje veikloje. M. Rudytė aktyvi Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyriaus narė.

Skaityti daugiau.

Alkas.ltSelonija.lt, 15min.lt , lzinios.lt