Laura Juchnevič. Visuomenė ir biblioteka virtualiuose socialiniuose tinkluose: sąveikos konstruojant tapatybes

Juchnevič, Laura. Visuomenė ir biblioteka virtualiuose socialiniuose tinkluose: sąveikos konstruojant tapatybes. Iš Tarp knygų, 2015, Nr. 3, p. 2-5.

Informacinės ir komunikacinės technologijos keičia žmonių socialinės sąveikos būdus, atverdamos naujas ir išplėsdama buvusias galimybes bendrauti ir kurti tarpusavio santykius, ieškoti informacijos ir dalytis ja, mokytis ir dirbti. Antrosios kartos saitynas, kurio viena iš aktyvių priemonių yra socialinių tinklų platformos leidžia vartotojams ne tik pasyviai ieškoti, gauti ir naudotis informacija, bet ir patiems aktyviai kurti turinį bei juo dalytis.