Roma Lazinkienė. Noriai profesinę kvalifikaciją kelianti auditorija

2016 m. Lietuvos bibliotekų statistikos duomenimis, Alytaus ir Vilniaus apskrityse veikiančių švietimo įstaigų bibliotekose dirbo 442 profesionalūs bibliotekininkai, iš kurių tik 166 (38 proc.) turi bibliotekininkystės ir socialinių mokslų išsilavinimą. Atsižvelgdama į tai, kad dauguma mokyklų bibliotekininkų turi tik reikalingų žinių pagrindus, kurių nepakanka dirbant, taip pat į tai, kad mokyklų bibliotekininkai nėra įtraukiami į kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemą, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka (toliau – VAVB) ėmė daugiau dėmesio skirti šiai grupei ir jos poreikiams.

LAZINKIENĖ, Roma. Noriai profesinę kvalifikaciją kelianti auditorija. Iš Tarp knygų, birželis. p. 6-8.