Neringa Androšiūnaitė. Bibliotekų rinkodaros priemonių taikymas komunikacijoje su vartotojais

ANDROŠIŪNAITĖ, Neringa. Bibliotekų rinkodaros priemonių taikymas komunikacijoje su vartotojais: rėmimas socialiniuose tinkluose. Šiandien aktualu, 2015 m. 2(53), p. 90-117.