Monika Eigminaitė. Knygas reikia tausoti

Informaciją straipsniui apie knygų laikymą ir priežiūrą pateikė Informacinių išteklių centro vadovė Asta Kazakevičiūtė–Bankauskienė.

Eigminaitė, Monika. Knygas reikia tausoti. Iš Namie ir sode. 2015, Nr. 3 (51), p. 6-7.