Rimša, Vytautas. Bibliotekų fondų skurdinimo metas.

Šiandien, jei paklaustume bet kurio mokslinės, viešosios, kaimo ar mokyklos bibliotekos vadovo, komplektavimo skyriaus darbuotojo ar bibliotekininko, tiesiogiai aptarnaujančio skaitytojus, kuri problema yra svarbiausia bibliotekos darbe, išgirstume beveik vienodą atsakymą – naujų, reikalingų knygų įsigijimas.

Skaityti daugiau