Rita Paliukaitė. Tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos naudojimas ir perspektyvos Alytaus ir Vilniaus apskričių savivaldybių viešosiose bibliotekose

Paliukaitė, Rita

Tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos naudojimas ir perspektyvos Alytaus ir Vilniaus apskričių savivaldybių viešosiose bibliotekose : (tyrimo rezultatų analizė). – Graf., lent. // Šiandien aktualu.– 2013, Nr. 1(48), p. 113-132.