Mockevičienė, Vanda. Burokaraisčio kaimo šviesuoliai

Mockevičienė, Vanda. Burokaraisčio kaimo šviesuoliai. Iš Merkio kraštas, 2017, rugpj. 11, p. 1, 5.

Apie Nedzingėje vykusią Oninių šventę, kurioje dalyvavo Vilniaus A. Mickevičiaus bibliotekos dir. A. P. Zurlys ir kiti Burokaraisčio (Varėnos r.) kaimo šviesuoliai.